Bir Touch Pad Veri

STEDUCO

Eğitim

ve

Danışmanlık

Marble Surface
otel odası
Marble Surface

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek vedeğer katmak amacını hedefleyen bağımsız ve objektif bir anışmanlık faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. İç denetim, aynı zamanda kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Sessiz Danışma
Marble Surface

Günümüz küresel rekabet ortamında şirketlerin yeniden yapılanarak stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için tüm yönetim kademelerindeki  görev, yetki ve sorumlulukların yeniden tanımlanarak sistemin oluşturulması, operasyonel ve taktik süreçlerinin re-organize edilerek etkin ve verimli bir şekilde kurumsallaşmasını sağlar.

Hizmetlerimiz

Marble Surface
Fabrika binası
Marble Surface

Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı: Şirketin tedarik zincirini yeniden yapılanmasıyla tedarik zincirinde yer alan tüm tedarikçilerle birlikte kazanmaya dayalı büyümeyi hedefleyen, alırken kazanmayı sağlayan kurumsallaşma çalışmalarını amaçlar.

Marble Surface

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili fıkrasında yer alan sektörel alanda özel düzenleme kapsamında iş güvenliği hususlarına dair usul ve esasları Şirketinize danışmanlık hizmetimiz ile düzenlemekteyiz

Workers with Safety Vests

İletişim

Nisbetiye Mahallesi Gazigüçnar sokak No:4/2 Levent Beşiktaş İstanbul

02129897903