STEM EĞİTİMİ KAPSAMINDA ROBOTİK&KODLAMA EĞİTİMİ

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

2011 yılında Hannover’de düzenlenen Endüstri fuarında tüm Dünya’ya ilan edilen ve (Endüstri 4.0) devrimi ile hız kazanan endüstri de ki dijital teknolojinin gelişimi beraberinde  korkuyu da getirmektedir.

​Her geçen gün  yapay zekalar, sanal gerçeklik, insansız  araçlar, pilotsuz hava taşıtlarını konuştuğumuz bu günlerde insan faktörünün daha da azaldığına şahit olmaktayız.

Prof HAWKING’in dediği gibi “ yapay zeka insanlığın sonu olacaktır.” Argümanı mevcut gelişmeler ışında sanki doğruluğunu ispatlar gibi görünmektedir.

​Teknolojinin bu hızlı gelişiminiyakalayabilmek ve takip edebilmek ve hatta kaçırmamak adına bir noktasından giriş yapıp çeşitli modeller oluşturmak gerekmektedir.

​Her ne kadar HAWKING’in argümanına yaklaşıldıysa da teknolojiyi üreten ve/veya üretecek olan ve de bunları kullanacak olan , düşünebilen, ifade eden ve duygu yumağına sahip İNSAN gücüne hala gereksinim vardır.

​Hızla gelişen teknolojiyi kullanabilecek , analitik düşünebilen, muhakeme yeteneği gelişmiş , tez-hipotez oluşturabilen  nesilleri yetiştirmek için STEM eğitimlerine olan ihtiyacın yadsınamaz bir gerçek olduğu aşikardır.

​​​​.2 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İş Güvenliği >Danışmanlığı

İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışma

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi; Doğru istihdam hiçbir zaman zarar getirmez. Şirket hedeflerinize ulaşmada doğru adımların atılmasını sağladığınız doğru insan kaynakları ile gerçekleştirebilirsiniz. Gelece

Risk Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın içsel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması ve kurulması konusunda size yardımcı oluyoruz.

Abone Olun

0 212 9891903

  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Pinterest Simge

©2019 by steduco