• Steduco

İş Güvenliği >Danışmanlığı

İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık

• İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışmaları

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması ve kurul üyelerinin eğitimi

• İşyerinde kullanılacak koruyucu ekipmanların belirlenmesi

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç tüzüğünün hazırlanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda sınırsız destek

• Uyarıcı ve hatırlatıcı işaret ve levhaların tespiti

• Acil Durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimi

• Acil Durum plan ve prosedürleri oluşturulması

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi

• Düzenli saha ziyaretleri

• Risk Analizi

1 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi; Doğru istihdam hiçbir zaman zarar getirmez. Şirket hedeflerinize ulaşmada doğru adımların atılmasını sağladığınız doğru insan kaynakları ile gerçekleştirebilirsiniz. Gelece

Risk Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın içsel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması ve kurulması konusunda size yardımcı oluyoruz.

Marka Yönetim Danışmanlığı

Güçlü markalar pazarda güç ve etki demektir. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, pazardaki marka sayısı ve bunların birbirine kalite açısından yakınlığı arttıkça, tüketicinin tercihinde markanın önemi artar.