• Steduco

Pazarlama ve Satış Kurulum Yönetimi

Pazarlama ve Satış Yönetimi Danışmanlığı: Kurumunuzun pazarlama sisteminin yeniden yapılandırılarak, Satış Yönetimi- Stratejik Satışlar- Pazarlık - Müzakere Yöntemleri- İletişim Teknikleri- Stres Yönetimi-Satışta Zaman Yönetimi konularında etkin ve verimli çalışmayı öngörür.

Pazarlama ve Satış Yönetimi Danışmanlığının Kurumunuza sağlayacağı olumlu faydalar;

  • Şirketin satış yönetimin verimli çalışmasıyla satış hedeflerine ulaşmasını sağlar.

  • Şirketin hedef pazarlara ulaşmasını sağlayacak stratejik, dinamik bir pazarlama yapılanması oluştururlur.

  • Şirketin satış yönetiminin ve departmanının müzakere yöntemleri- iletişim teknikleri- stres yönetimiyle profesyonel satış yapmasını sağlar.

  • Yeniden yapılanma ile marka yönetimi, fiyatlama ve dağıtım kanalında başarı sağlar.

  • Müşteri ilişkilerinde yenilikçi ve rekabetçi bir şirket sistemi kurulmasını sağlar.

  • Pazarlama kaynaklarının şirket amaçlarına uygun olarak etkin kullanımıyla birlikte satış verimliliği artar.

  • Stok yönetiminde hedeflenen başarıyı sağlar.

  • Güçlü bir pazarlama sistemi ile kaynak kullanım maliyetleri azalır.

  • Şirketin pazarlama ve satış sorunları çözümlenir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İş Güvenliği >Danışmanlığı

İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışma

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi; Doğru istihdam hiçbir zaman zarar getirmez. Şirket hedeflerinize ulaşmada doğru adımların atılmasını sağladığınız doğru insan kaynakları ile gerçekleştirebilirsiniz. Gelece

Risk Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın içsel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması ve kurulması konusunda size yardımcı oluyoruz.