• Steduco

Risk Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın içsel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması ve kurulması konusunda size yardımcı oluyoruz. Firma yöneticilerinin zamanında etkin karar alabilmelerini sağlayacak ve Firmanıza değer katacak yönetim raporlama sistemlerinin oluşturulması aşamalarında size destek oluyoruz.

Günümüzde, şirketlerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden birisi risklerin tespit edilememesi ve doğru bir şekilde de yönetilememesidir. İçsel ve dışsal risklerin doğru belirlenmemesi, şirketlerin maddi ve manevi pek çok bedel ödemek zorunda kalmasına neden olmaktadır. Risklerin yönetilmesi için tabi öncelikle risklerin belirlenmesi, iyileştirilmeye açık alanlarının tespit edilmesi etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı demek, risklerin minimuma indirilmesinin yanı sıra, şirketlerin hedeflerine de ulaşması, finansal raporların güvenilirliğinin ve şirketin belirlediği politikalara ve yasal düzenlemelere de uyumun sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Her sektör ve şirketin taşıdığı riskler ve risk iştahları farklılık göstermektedir. Bu nedenle şirketlerde mevcut iş süreçleri üzerindeki bu risklerin belirlenebilmesi ve iç kontrol sistemlerinin oluşturulması çözümlerinin her şirket için özel olarak tasarlanması gerekmektedir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İş Güvenliği >Danışmanlığı

İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışma

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi; Doğru istihdam hiçbir zaman zarar getirmez. Şirket hedeflerinize ulaşmada doğru adımların atılmasını sağladığınız doğru insan kaynakları ile gerçekleştirebilirsiniz. Gelece

Marka Yönetim Danışmanlığı

Güçlü markalar pazarda güç ve etki demektir. Türkiye ekonomisi büyüdükçe, pazardaki marka sayısı ve bunların birbirine kalite açısından yakınlığı arttıkça, tüketicinin tercihinde markanın önemi artar.

Abone Olun

0 212 9891903

  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Pinterest Simge

©2019 by steduco