STEM LAB.;….

STEM Laboratuvarları, bütünleşik eğitim modeli ile sorgulayan ,araştıran, tez-hipotez oluşturabilen, kreatif buluşlar yapabilen, hata yapmayı öğrenebilen nesiller yetiştirmek üzere kurgulanmalıdır. Kurgulanan STEM Laboratuvarların da öğrenciler sürekli öğrenme yeteneğine sahip olmalı, öğrendiklerini paylaşabilen birey haline gelebilmeli, yenilikler açık ve iletişim becerilerini geliştirebilecek şekilde dizayn edilmelidir.STEM laboratuvarlarında öğrenciler, Takım çalışmasına yönelerek daha verimli sonuçlar çıkarabilmek için çabalarlar.Öğrenciler gruplar oluştururlar. Her grupta her bir öğrenci konuya bağlı olarak araştırmalar yapar ( internet v.s). Problemin mümkün çözümleri için araştırmalar yapar. Grupta ki her bir öğrenci gerçek yaşamdan çözümler bulmaya çalışır bulduğu olası çözümler ile prototipler hazırlayarak grup üyeleri ile paylaşır. Bulunan bu çözümler içerisinde gruplar en uygun problem çözümünü oluşturarak tek bir çözüm noktasına ulaşırlar. Gruplarda bulunan olası çözüm sonuçları ile oluşturulan prototip sahne de eğitmenin eşliğinde tüm sınıf ile paylaşılır.

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İş Güvenliği >Danışmanlığı

İş Sağ. ve Güv. mevzuatı kapsamında alınması gereken diğer eğitim ve hizmetler ile ilgili danışmanlık • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından uygunluk denetimi ve iyileştirme çalışma

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları yönetimi; Doğru istihdam hiçbir zaman zarar getirmez. Şirket hedeflerinize ulaşmada doğru adımların atılmasını sağladığınız doğru insan kaynakları ile gerçekleştirebilirsiniz. Gelece

Risk Yönetim Danışmanlığı

Firmanızın içsel ve dışsal risklerinin doğru belirlenmesi, iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi ve etkin bir İç Kontrol Sisteminin tasarlanması ve kurulması konusunda size yardımcı oluyoruz.

Abone Olun

0 212 9891903

  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz Pinterest Simge

©2019 by steduco